Home De natuur Het weer Klimaatverandering Energie Scholen Registreer Log in

Klimaatverandering

Meer informatie

Sinds het begin van de 20ste eeuw is de gemiddelde oppervlaktetemperatuur op aarde met 0.6° Celsius gestegen. In Europa steeg de gemiddelde temperatuur zelfs met 0.95° Celsius. Deze verandering is ongewoon en verontrustend, zowel in omvang als in snelheid. Ondertussen is duidelijk geworden dat de mens verantwoordelijk is voor die verandering. Da's goed nieuws, want dat betekent dat we er ook iets aan kunnen doen.

Klimaat en natuur

De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de natuur.

Door de hoge temperaturen in de laatste jaren begint het voorjaar voor veel planten en dieren drie tot vier weken eerder dan vroeger. Daarnaast blijkt de winter steeds later te beginnen waardoor de lengte van het groeiseizoen langer wordt. Al deze veranderingen vinden overal om ons heen plaats en zijn dus direct in de "achtertuin" waar te nemen.

Daarnaast duiken in eigen land duiken steeds meer zuiderse soorten op, terwijl koudeminnende soorten het duidelijk moeilijk hebben. De trekvogels komen steeds vroeger terug, en egels kunnen de winterslaap niet vatten.

Op de grafiek links vind je de aankomstdata van de kleine karekiet in het natuurgebied Schulens broek, op basis van waarnemingen van waarnemingen van vrijwilligers die dagelijks in het gebied komen (verzameld door Koen Leysen).

Het staat vast dat niet alle soorten zich aan de veranderende omstandigheden zullen kunnen aanpassen. Soorten uit het hoge noorden, of uit bergstreken, kunnen nergens heen. Maar ook andere dieren en planten komen in de problemen. Vooral soorten met zeer specifieke noden of weinig mobiele soorten dreigen te verdwijnen. Volgens een studie die begin 2004 in het tijdschrift Nature verscheen zijn bij een temperatuurstijging van 2° C tegen 2050 35% van de soorten bedreigd.

Meer informatie over de impact van de klimaatverandering op de natuur

Meer natuur is essentieel in de strijd tegen klimaatverandering!

Net nu de natuur onder druk staat van de klimaatverandering, wordt ook steeds duidelijker dat we die natuur zullen nodig hebben om ons te bufferen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Moerassen doen dienst als wachtbekken tegen overstromingen en duinen vormen een natuurlijke kustbescherming. In de tropen is het verband tussen natuurbehoud en de strijd tegen klimaatverandering nog duidelijker. Ontbossing is wereldwijd één van de belangrijkste bronnen van CO2. Met concrete projecten, zoals ons eigen project in Sumatra, worden niet alleen dier- en plantensoorten gered, maar ook de uitstoot van vele tonnen CO2-vermeden.

Lees onze nota: Natuurlijke klimaatbuffers
Het Nederlandse rapport 'Natuurlijke klimaatbuffers'