Home De natuur Het weer Klimaatverandering Energie Scholen Registreer Log in

Natuurwaarnemingen > Wanneer zag je de eerste honingbij? (in 2010)

Afbeelding eerste_honingbij Naar schatting 84% van de 264 landbouwgewassen in Europa en een veelvoud aan wilde planten zijn van insecten afhankelijk voor hun bestuiving. De groep van de bijen neemt hiervan het grootste gedeelte voor haar rekening. De honingbij is daarvan de meest gekende. Daarnaast komen in Vlaanderen komen ook nog bijna 350 soorten wilde bijen voor, zoals zandbijen, behangersbijen, zijdebijen, bloedbijen, wespbijen...

Bijen kan je al bij het eerste lentezonnetje waarnemen (maart).

Kies een ander jaartal:

(Voor 2010 werden reeds 12 waarnemingen ingevoerd.)


Waarnemingen doorheen het jaar (in 2010)

2010-02-24 : eerste waarneming
2010-04-24 : laatste waarneming


Waarnemingen 2007

Waarnemingen 2008

Waarnemingen 2009
Categorie 1: tussen 22/02 en 31/02 - eerste waarneming (omcirkeld)

Categorie 2: tussen 01/03 en 07/03

Categorie 3: tussen 08/03 en 14/03

Categorie 4: tussen 15/03 en 21/03

Categorie 5: tussen 08/04 en 14/04

Categorie 6: tussen 15/04 en 21/04

Categorie 7: tussen 22/04 en 31/04 - laatste waarneming (omcirkeld)