Home De natuur Het weer Klimaatverandering Energie Scholen Registreer Log in

Natuurwaarnemingen > Wanneer zag je de eerste honingbij? (in 2018)

Afbeelding eerste_honingbij Naar schatting 84% van de 264 landbouwgewassen in Europa en een veelvoud aan wilde planten zijn van insecten afhankelijk voor hun bestuiving. De groep van de bijen neemt hiervan het grootste gedeelte voor haar rekening. De honingbij is daarvan de meest gekende. Daarnaast komen in Vlaanderen komen ook nog bijna 350 soorten wilde bijen voor, zoals zandbijen, behangersbijen, zijdebijen, bloedbijen, wespbijen...

Bijen kan je al bij het eerste lentezonnetje waarnemen (maart).

Kies een ander jaartal:

(Voor 2018 werden reeds 1 waarnemingen ingevoerd.)


Waarnemingen doorheen het jaar (in 2018)

2018-02-16 : eerste waarneming
2018-02-16 : laatste waarneming


Waarnemingen 2007

Waarnemingen 2008

Waarnemingen 2009

Waarnemingen 2010
Categorie 1: tussen 15/02 en 21/02 - eerste waarneming (omcirkeld) - laatste waarneming (omcirkeld)