Home De natuur Het weer Klimaatverandering Energie Scholen Registreer Log in

Natuurwaarnemingen > Wanneer zag je de eerste nevelzwam ? (in 2010)

Afbeelding eerste_nevelzwam De Nevelzwam is een saprofyt of opruimer van dood materiaal. Hij haalt zijn energie uit de afbraak van afgestorven bladeren. Wanneer de afgevallen bladeren zich opstapelen onder de bomen, kunnen de eerste nevelzwammen verschijnen. Ze worden dan ook het vaakst waargenomen vanaf eind oktober tot eind november. Onze bossen hebben te kampen met een ophoping van onverteerd strooisel als gevolg van verzuring en vermesting van het milieu.

In tegenstelling tot vele zwammen die op het punt staan te verdwijnen, zijn nevelzwammen tolerant tegenover dit dikke strooiselpakket. Hierdoor behoren zij tot de weinige soorten die toenemen in plaats van afnemen.

Nevelzwammen zijn fors gebouwde zwammen waarvan de hoeddiameter tot 18 cm kan gaan. Je ziet ze dus gemakkelijk staan, ook omdat ze praktisch nooit alleen groeien, maar heel graag heksenkringen vormen. De grijze hoed en de plaatjes die aflopen op de steel zijn ook belangrijke kenmerken.

Kies een ander jaartal:

(Voor 2010 werden reeds 1 waarnemingen ingevoerd.)


Waarnemingen doorheen het jaar (in 2010)

2010-08-20 : eerste waarneming
2010-08-20 : laatste waarneming


Waarnemingen 2007

Waarnemingen 2008

Waarnemingen 2009
Categorie 1: tussen 15/08 en 21/08 - eerste waarneming (omcirkeld) - laatste waarneming (omcirkeld)